Altartavlan i Visborgskyrkan
Foto: Raimond Molander

Visborgskyrkan - Interiör

Kyrkan har en kyrksal, församlingsdel och barn- och ungdomslokaler.

Kyrksalen har ett centralt placerat altare.  Stolarna är kretsformigt placerade. Väggarna är kalkputsade med varierande ytstrukturer, taket av obehandlade furupaneler som bildar ett stort kors.

Fondvägg/altartextil

På en bågformad vägg i väster hänger en altartextil som mäter 5,73x4,87 meter (Sveriges största?). Bilden föreställer den Korsfäste Jesus och är utförd av konstnärinnan Christine Wickelgren.

Dopfunt

Dopskål och kanna har skänkts till kyrkan av Sällskapet UD.

Fönster

Glasarbetet har utförts av Jan Wichelgren i samarbete med arkitekten Per Erik Nilsson.

Orgeln

Byggdes 1976 av Grönlunds orgelfabrik.

S:t Andreas

Visborgkyrkan är tillägnad aposteln S:t Andreas (missionär i Grekland som led martyrdöden på ett snedställt kors av en form som efter honom kallas Andreaskors) och det var på S:t Andreas dag, den 30 november 1969, som Visborgskyrkan invigdes.

Skulpturen på kyrkrummets vägg som föreställer S:t Andreas, är donerad av Ester och Herman Aldervik, samt anonym donator. Utförd av skulptören Bertil Nyström 1979.