Foto: Mattias Wahlgren

Visborgskyrkan - Exteriör

Uppfördes: 1968-69 Invigdes: Första advent 1969 Arkitekt: SAR Per Erik Nilsson, Hejdeby

Byggnaden

Förutom kyrksal innehåller byggnadskomplexet en församlingshemsdel, barn- och ungdomsavdelning (i källarvåning) och en fristående klockstapel. De platta yttertaken täcktes ursprungligen med asfaltpapp. Fasaderna är klädda med glaserat tegel, församlingshemsdelen och klockstapeln med stående träpanel. De panelade fasaderna, som enligt arkitektens intentioner ursprungligen var obehandlade och naturligt grånade, har senare målats mörkbruna.

Ombyggnad/renovering

1982 elektrifierades klockringningen i klockstapeln. 1996: Nya, förhöjda yttertak klädda med förzinkad plåt och försedda med ny, utvändig avvattning. Ny fasadpanel på församlingshemsdelen. Ommålning av samtliga träfasader i grå kulör. Entreprenör: Byggnadshyttan på Gotland och AB Gardells plåtslageri, Visby. Byggkostnad 1,9 Mkr.

Kulturminnesmärkt

Sedan 1990 är Visborgskyrkan efter beslut av riksantikvarieämbetet upptagen på den lista över kyrkobyggnader, uppförda efter 1939 och tillhöriga Svenska Kyrkan, som enligt kulturminneslagen 4 kap. 4§ är att anse som "märkliga genom sitt kulturhistoriska värde".