Närbild på bröllopspar som håller handen
Foto: Joakim Carlström

Vigsel

Kärleken har en central roll i kristen tro. Gud beskrivs som kosmisk kärlek. Jesus förkroppsligar samma kärlek och visar den i både ord och handling. Utan kärlek inget liv.

I den kyrkliga vigseln ber alla gäster tillsammans med prästen och brudparet om att Gud ska välsigna deras äktenskap och följa dem på vägen genom livet. Det är för många den viktigaste skillnaden mellan kyrklig och borglig vigsel. Även för dem som inte besöker kyrkan ofta kan det kännas viktigt att be Gud vara med när man fattar ett av livets viktigaste beslut.

Just beslutet är viktigt. Därför handlar löftena i vigseln inte om att känna starka känslor för varandra resten av livet. Löftena är istället en bekräftelse på bådas gemensamma vilja att dela resten av sitt liv med varandra. Minnet av vigseln är ett stort stöd när vardagen kommer.
 
"Er kärlek ska vara uppriktig.
Avsky det onda, håll fast vid det goda.
Visa varandra tillgivenhet.
Överträffa varandra i ömsesidig aktning.
Gläd er med dem som gläder sig
och gråt med dem som gråter"