Foto: Magnus Aronson/IKON

Varför döpas?

Genom dopet träder vi in i Guds familj och gemenskap. Vi blir döpta för att få Guds löfte om förlåtelse och hopp om ett himmelskt liv med Honom. Vi föds på nytt och får i vår nya tillvaro nya livsmöjligheter. Allt detta får vi i dopet och när vi under livets med- och motgång funderar över vårt dop är det till dessa gåvor vår tanke söker sig till.

Den som döps i Svenska kyrkan tas också upp i kyrkans gemenskap och tillhör därmed kyrkan. Dopet är den vanligaste vägen in i Svenska kyrkan, men föräldrar eller annan vårdnadshavare kan också meddela att de vill att deras barn ska tillhöra kyrkan. Därmed tillhör barnet Svenska kyrkan och kommer senare att få erbjudande om att döpas. Den som är vuxen kan anmäla att han eller hon vill tillhöra Svenska kyrkan och samtidigt begära undervisning om kyrkans tro och lära som förberedelse för att döpas.

Är man redan döpt i ett annat kristet samfund döps man inte på nytt. Enligt Svenska kyrkans syn gäller ett kristet dop för alltid.