Universitetskyrkan - Anna och Johan
Foto: Mattias Wahlgren

Universitetskyrkan Visby

Universitetskyrkan är Visby domkyrkoförsamling vid Campus Gotland. In english below.

Universitetskyrkan vill skapa mötesplatser och sammanhang där människor får möjlighet att dela erfarenheter och livet med varandra.

Vi finns till för alla oavsett tro. Men även för de utan tro. Präster i Svenska kyrkan har absolut tystnadsplikt

Kontaktuppgifter längre ner på sidan.

UNIVERSITY CHAPLAINCY CAMPUS GOTLAND

We are the chaplaincy at Campus Gotland in Visby.

Our aim is to create spaces and opportunities for people to connect and share experiences. We are here for you regardless of belief. We serve people of different religious traditions as well as people of other (or no) spiritual convictions.  

Our chaplain listen to your concerns and are bound by professional confidentiality.

Call or email to make an appointment. Contact information to chaplain Anna and parish educator Johan below.

Johan Fällman

Pedagog