Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Terra Nova kyrkan och EFS

Terra Nova kyrkan är en samarbetskyrka mellan Visby domkyrkoförsamling och EFS.

EFS, som står för Evangeliska Fosterlands-Stiftelsen, är en självständig organisation inom Svenska kyrkan, med betoning på mission, lekmannaengagemang och vardagskristendom.
 
Rörelsen består av ca 18.000 människor som är medlemmar i någon av de 500 föreningar som finns spridda över landet. Det gemensamma målet är att hjälpa människor att leva nära Jesus Kristus i vardagen.
 
Titta vidare på EFS's hemsida om du vill veta mer.

Samarbetskommittén

Terra Nova-kyrkan är en så kallad samarbetskyrka - i detta fall mellan Visby domkyrkoförsamling och EFS Missionsförening.
 
Samarbetskommittén är ett samarbetsorgan mellan Missionsföreningen och församlingens Kyrkoråd.
 
Byggnaden ägs av Missionsföreningen, domkyrkoförsamlingen avätter medel för verksamheten och tar ansvar för 75% av hyres- och inventariekostnaderna.