Bild på Terra Nova kyrkan
Foto: Mattias Wahlgren

Terra Nova kyrkan

Terra Nova kyrkan hittar du i Terra Nova, på Visbys östra sida.

Kyrkan inriktar sig till stor del på verksamheten för familjer och barn, men har dörren öppen för alla.

Historik

I början av 1980-talet började ett samarbete mellan Svenska kyrkan och EFS. EFS-föreningen började planera ett bygge av en ny kyrka på Terra Nova.  Man ansåg att det skulle finnas ett behov på grund av den ökade bebyggelsen runt om och i området. Ariktekt var Hans Wieland.

Den andra advent 1983 stod kyrkan klar för invigning som leddes av Biskop Tore Furberg. Sven Thomsson var den första distriktsprästen i Terra Nova kyrkan. Adressen är Terra Nova torg 9.

Verksamheten har sedan invigningen bedrivits som en samarbetskyrka mellan Visby Domkyrkoförsamling och EFS Missionsförening. 2017 lämnade EFS kyrkan och domkyrkoförsamlingen köpte fastigheten 2018.