Foto: Kristina Strand Larsson - IKON

Symbolik

Dopvatten och dopfunt. Dopljus och dopklänning. Varför används de? Och varför gör vi korstecknet?

Dopvattnet

Dopvattnet har en rik betydelse. Vatten är en symbol för livet och en levande Gud, eftersom vatten ju är förutsättningen för allt liv.

Dopfunten

Namnet kommer från det latinska ordet "fons", källa, avseende dopkällan. Dopfunten är en symbol för Jordanfloden där Jesus döptes, men också för graven ur vilken Kristus uppstod. (Rom 6:4)

Dopljuset

Ljuset är en symbol för Jesu kärlek, värme och närhet samt en påminnelse om hans födelse och dop.: ”Jag är världens ljus. Den som följer mig skall inte vandra i mörkret utan ha livets ljus.” (Johannesevangeliet 8:12). Dopljuset kan man tända på dopdagen, på födelsedagen, vid aftonbönen och varje gång man vill eller behöver bli påmind om tryggheten som följer med dopet.

Dopklänningen

Dopklänningen är vit och oftast mycket lång, som om man inte vuxit i den ännu. Det lilla barnet saknar ännu kunskap och erfarenhet av vad dopet står för. I konfirmationsgudstjänsten ser man därför också ofta konfirmanderna iklädda vita kåpor - en symbol för den dopdräkt de nu vuxit i.

Den vita färgen påminner om den förlåtelse och renhet som Gud ger i dopet. Den talar om att den döpta är förlåten, upprättad av Gud och att hon har fått nya livsmöjligheter.

Korstecknet

Korstecknet som prästen gör är en gammal kristen symbol, som betecknar Treenigheten, alltså Gud som fader, Son och Ande och som samtidigt påminner om Jesu död och uppståndelse. Det visar att den som döps blir en lem i Kristi kropp och medlem i Kristi kyrka. Korstecknet är också en bild för det godas seger över det onda.