Studentkyrkan i Visby

Alla bär vi på någon form av tro, genom hela livet. Som studerande kanske du inte har hela ditt vanliga nätverk omkring dig, utan behöver söka nya vägar. Och tala om det med någon...

Domkyrkoförsamlingens diakop för studerande är Eva-Mari Karlsson Kempi. Henne når du på telefon 0498-20 68 15, eller via e-post. Du kan också använda församlingens sida för Studentkyrkan på Facebook.