Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Sommarkul på Fårö

Ett sommarläger för barn & föräldrar från norra Gotland och Visby. 6-9 augusti 2018

Anmälan till:
Juana Baumann, diakon Norra Gotlands pastorat
Tele: 072-719 27 18

Doris Lemke, komminister Visby domkyrkoförsamling
Tel: 0498-20 68 14
SMS: 070-618 88 24

Mer information i broschyren, plus anmälan och du föredrar snigelpost.

Vi bor på FBU-gården på Fårö. Boende, mat, alla aktiviteter och utflykter ingår. Transport till Fårö kan ordnas vid behov. Präster, pedagoger, musiker och ideella ansvarar för dagarna.

På programmet står bad, lekar, fika, god mat, föräldrasamtal med mera. Andakt morgon och kväll. Mässa. 

"Ett drama-tiskt läger"
Ett läger med teater, tro och gemenskap.