Socialt arbete - diakoni

Diakoni är kyrkans sociala arbete. Uppdraget är att genom delaktighet, respekt och ömsesidig solidaritet möta människor i utsatta livssituationer. Grunden för arbetet är Guds kärlek, som den möter oss i Jesus Kristus.

Diakoni uttrycks genom kärlek till medmänniskan, gemenskap, värnandet om skapelsen och kamp för rättvisa.

Du kan vända dig till kyrkans diakoni:

- oavsett om du tillhör Svenska kyrkan eller inte

- oavsett vilken tro eller livsåskådning du har

- oavsett vem du är

- det är kostnadsfritt att träffa en diakon

Enskilt samtal - själavård

Frågor kring personliga relationer, livets mening eller tron? Ibland behöver man hjälp att ”få ordning på tillvaron”, både som ung och vuxen. Församlingens diakoner möter människor. Vi får följa med en bit på vägen och dela frågor kring tro, sorg, glädje, ensamhet, relationer och mycket annat som kan kännas svårt att bära ensam. Vi för inte journal och vi har tystnadsplikt.

Medmänniska

Att vara diakon är också att vara en medvandrare i livet. Våra diakoner kan till exempel hjälpa dig som vill ha stöttning i möte med  socialtjänst och kommun. Vi kan följa med eller hjälpa till att fylla i blanketter vid behov eller annat som du känner att du behöver stöttning med.

Swish för att hjälpa

Domkyrkoförsamlingen kan numera även ta emot pengagåvor via Swish och smarta telefoner. Om du har appen i din mobiltelefon vill säga.

Just nu kan du bidra till kyrkans internationella arbete, till diakonin och till Birkagården.

Ge din gåva snabbt och enkelt till:
Svenska kyrkans internationella arbete,
nummer 123 175 75 33.
Församlingens diakonala arbete,
nummer 123 657 19 05.
Natthärberget Birkagården,
nummer 123 096 16 56

Bild från Familjefest i Almedalen 2014

Familj till familj

På Gotland finns fler än du anar som av olika skäl kan ha det ekonomiskt tufft under en längre eller kortare period. Den här gruppen är till för dig som kan tänka dig att hjälpa en annan familj!

Ett par som står och blickar ut mot horisonten.

Pensionär till pensionär

Det här är gruppen för äldre som har lite extra och kan tänka sig att bidra till de som saknar något.

Ideella

Vill du hjälpa till? Mycket av kyrkans ideella insatser skulle inte kunna genomföras utan alla de som väljer att hjälpa oss att hjälpa.

Lämna ett bidrag genom Swish 123 280 12 15

Skänk kollekt via swish eller bankgiro

Det finns en möjlighet att bidra till Svenska kyrkans arbete via Swish på nummer 123 280 12 15 eller bankgiro 5676-8435. Även om du inte kan ta dig till kyrkan.