Förskolan som älskar alla väder och regnkläder

I Terra Nova driver Visby domkyrkoförsamling en Skogsmulleförskola.

Sankta Maria förskola är så kallad icke-konfessionell, det vill säga att den inte har någon religiös inriktning.

Det här är en Skogsmulleförskola. En Skogsmulleförskola har samarbetsavtal med Friluftsfrämjandet vilket ger pedagogerna tillgång till utbildningar och lektionsmaterial.

Genom lek och daglig utesvistelse i skog och mark får barnen lära sig att värna om vår gemensamma miljö, att vara en bra vän och hjälpa varandra. I förskolan vistas barnen utomhus så mycket det bara går. Framför allt blir det många spännande utflykter för att upptäcka allt härligt som finns i naturen.

Utifrån Läroplan för förskolan (Lpfö-18), Barnkonventionen och Skollagen arbetar vi för att skapa lärorika och roliga dagar för barnen där experiment, forskande och nyfikenhet får ta stor plats.

Vill du veta mer om förskolan, kontakta gärna rektor Anna.

Skogsmulle i förskolan

Vår förskola är Skogsmulle-certifierad vilket innebär att pedagogerna är utbildade Skogsmulle ledare genom Friluftsfrämjandet.

Pedagogik och arbetssätt

Musik, experiment och inte minst uteaktiviteter är viktiga delar i vår verksamhet.

Börja hos oss

Sankta Maria tar emot barn i ålder 1-5 år. På Ekorren är de mindre barnen och på Räven de större.