Foto: Mattias Wahlgren

Sankta Maria Förskola

Visby domkyrkoförsamling är huvudman för Sankta Maria förskola som finns i Terra Nova kyrkans lokaler, mitt i stadsdelen Terra Nova i Visby.

Vi vill lära barnen att vara en bra vän, hjälpa varandra och att värna om vår gemensamma miljö.

Vår förskola är en Skogsmulle-förskola och att vara ute alla dagar i alla väder är viktigt för oss.

Utifrån Läroplan för förskolan (Lpfö-18), Barnkonventionen och Skollagen arbetar vi för att skapa lärorika och roliga dagar för barnen där experiment, forskande och nyfikenhet får ta stor plats.

Är du intresserad av att veta mer om Sankta Maria förskola?

 

Välkommen att besöka eller kontakta oss på:

Sankta Maria förskola
Terra Nova torg 9
62153 Visby

Mejl: visby.forskolan.sanktamaria@svenskakyrkan.se

Eller kontakta Anna Lindskog (rektor) på tel: 0498-20 68 73