Renovering av Sankta Maria

Med jämna mellanrum renoveras alla Gotlands kyrkor. Senast Visby domkyrka fick en uppfräschning in- och utvändigt var under 2013 - 2015. Gången innan var under 1980-talet.

Sankta Maria domkyrka har nyligen renoverats såväl in- som utvändigt och arbetet avslutades under 2015. 

Om du är nyfiken på hur "illa" det var i kyrkorummet innan renoveringen kan du alltid fråga vaktmästaren. Det finns obehandlade referenspunkter runt om i kyrkan som visar hur det har sett ut.

Väl mött i Visby domkyrka!