Foto: Mattias Wahlgren

Nyhetsarkiv

Här sparas material som tidigare publicerats på hemsidan. När Svenska kyrkan under våren 2016 sjösatte den nya hemsidan avpublicerades tidigare nyheter. Dessa har återpublicerats allt eftersom behoven uppstått. Saknar du något kan du kontakta församlingens kommunikatör.