Foto: Montage: bilder av Eva-Mari Karlsson Kempi och från Wallpaper Access

Stilla stunder och Ignatianska andliga övningar samtidigt i domkyrkan

Varje torsdag kan du delta i Stilla stunder och varannan torsdag kan du även upptäcka den Ignatianska tanken "Gud i allt".

Meditera i bön, läs en bok, vila i en bänk eller måla. Stillsam musik spelas, i övrigt vilsam tystnad. Vi börjar torsdagarna klockan 17:00 och slutar 19:00. Ignatianska andliga övningar startar klockan 18:00. Du kan delta i båda eller antingen eller. Terminen startar den 8 september.

Läs mer om Ignatianska andliga övningar.

Läs mer om Stilla stunder.