Skärpta allmänna råd för Gotland

Covid-19 påverkar hela samhället och just nu har Gotland ett skarpt läge med skärpta allmänna råd viket också påverkar alla församlingens verksamheter.

Visby domkyrka är som vanligt alltid öppen mellan 09:00 och 17:00 alla dagar i veckan. Det går även alltid att nå en präst eller diakon för samtal. Givetvis gäller annars samma riktlinjer som i det övriga samhället. Avståndet mellan besökarna måste respekteras. Speciellt viktigt är detta vid in- och utpassering ur alla våra lokaler och kyrkor.

I Visby domkyrkoförsamling anpassar vi oss genom att fira gudstjänster digitalt genom att sända desa med ljud och bild på vår hemsida. Församlingen kommer heller inte att fira nattvard (mässa) utan istället firar vi gudstjänst.  

Tils vidare ställer församlingen även in alla gruppverksamheter. Det innebär att all barn-, ungdoms- och körverksamhet liksom vuxengrupperna tar paus. 

De kyrkliga handlingarna ställs naturligtvis inte in. Däremot gäller det att minimera antalet medverkande. Vid dop och vigslar rekommenderar att det sker inom närmsta familjen. Även här är det gränsen om 8 personer som gäller, exklusive personal. Begravningar har ett maxtal om 20 personer exklusive personal.

Var rädda om varandra. Ge plats åt änglarna mellan er.