Foto: pixabay/Bessie

Riktlinjer för Visby domkyrkoförsamling angående Covid-19 (Corona)

Vår tid just nu präglas av mycket oro och osäkerhet när det gäller det aktuella läget för Covid-19. Oron och osäkerheten måste tas på stort allvar och hanteras med varsamhet.

2020-03-16. rev 2020-08-27. rev 2020-11-12
Information om hur församlingens verksamhet påverkas på grund av covid-19 och gäller fram till den 10 december.

Alla verksamheter ställs in, så även för verksamhetr för barn,kör- och musikverksamheten. På hemsidan kan du se hur verksamheterna påverkas.

Gudstjänstlivet fortsätter delvis som vanligt. Vi firar inte mässa utan gudstjänst, och alla aktiviteter som innebär att vi rör oss i kyrkan, som ljuständning, avhåller vi oss från. Fridshälsningen sker utan att ta i hand, med en blick eller en nick när vi hälsar varandra med ”Guds frid”. Vi ber för alla sjuka, alla oroliga och för sjukvårdens personal i våra förböner.

Präster och diakoner fortsätter med själavårdssamtal, men för den som är bekräftad smittad erbjuds endast samtal via telefon. Jourhavande präst via 112 kan nås för samtal från kl. 17-08 varje dag. Även möjligheten att chatta finns kl. 20-24.

Generellt:

  • Fakta angående Covid-19 (Corona-viruset) finns på Folkhälsomyndighetens hemsida (www.folkhalsomyndigheten.se). Här kan du läsa om smittspridningsrisker och hur du skall agera om du får specifika symptom.
  • Fakta vad som gäller specifikt på Gotland finns på regionens hemsida (www.gotland.se)
  • Rekommendationerna för Svenska kyrkan nationellt finns på Svenska kyrkans externweb (www.svenskakyrkan.se)

Om du känner oro, försök begränsa dina intryck av nyhetsspridningen. Hämta fakta på folkhalsomyndigheten.se och krisberedskap.se. Var inte ensam med dina tankar - prata med någon, eller bara var nära människor du är trygg med. Du kan alltid kontakta en präst eller diakon, under kvällar och nätter finns det Jourhavande präst på 112.

Fortsätt göra saker som du trivs med, aktivera dig med det som gör din kropp och själ lugna och glada. Om någon i din närhet blir sjuk, följ myndigheternas råd. Är det grannen, kanske du kan lämna av färdiglagad mat på trappan eller ta hand om hens djur, bära in posten.