Meny

Riktlinjer för Visby domkyrkoförsamling angående Covid-19 (Corona)

Vår tid just nu präglas av mycket oro och osäkerhet när det gäller det aktuella läget för Covid-19. Oron och osäkerheten måste tas på stort allvar och hanteras med varsamhet. Vissa träffar och verksamheter kan komma att ställas in. Kontakta ledaren eller se här på hemsidan för senaste informationen.

2020-03-16
Information om hur församlingens verksamhet påverkas på grund av covid-19.

De flersta verksamheter som riktar sig till riskgruppen äldre ställs in, dock ej de som genomförs utomhus såsom tisdagarnas Morgonpromenad i Terra Nova kyrkan.

Verksamheten för barn och andra som inte tillhör de riskgrupper som Folkhälsomyndigheten definierar fortsätter som vanligt, men all servering av mat, t.ex. soppluncher och andra måltider, ställs in. Kör- och musikverksamheten fortsätter som vanligt.

Gudstjänstlivet fortsätter som vanligt. I samband med ingången erbjuds handsprit och information om att vi undviker handhälsning. Prästen tvättar händerna under offertoriepsalmen innan nattvardsfirandet och alla som hanterar nattvardselementen använder handsprit. Prästen doppar brödet i kalken och ger åt varje kommunikant i handflatan. Alternativt delas endast brödet ut, vilket är en fullgod kommunion. Fridshälsningen sker utan att ta i hand, med en blick eller en nick när vi hälsar varandra med ”Guds frid”. Vi ber för alla sjuka, alla oroliga och för sjukvårdens personal i våra förböner.

Präster och diakoner fortsätter med själavårdssamtal, men för den som är bekräftad smittad erbjuds endast samtal via telefon. Jourhavande präst via 112 kan nås för samtal från kl. 17-08 varje dag from tisdag Även möjligheten att chatta finns kl. 20-24.

 

 

Visby domkyrkoförsamling antagit följande riktlinjer som gäller fr.o.m. 2020-03-13 till tills vidare. Riktlinjerna bygger på de rekommendationer som ges av berörda myndigheter, sjukvården på Gotland och Visby stift.

Generellt:

  • Fakta angående Covid-19 (Corona-viruset) finns på Folkhälsomyndighetens hemsida (www.folkhalsomyndigheten.se). Här kan du läsa om smittspridningsrisker och hur du skall agera om du får specifika symptom.
  • Fakta angående reserestriktioner och rekommendationer finns på Utrikesdepartementets hemsida (www.regeringen.se/uds-reseinformation/ud-avrader/).
  • Fakta vad som gäller specifikt på Gotland finns på regionens hemsida (www.gotland.se)
  • Rekommendationerna för Svenska kyrkan nationellt finns på Svenska kyrkans externweb (www.svenskakyrkan.se)

Med anledning av myndigheternas rekommendationer så kommer även verksamheter i Visby domkyrkoförsamling att påverkas av coronapandemin.

 

Om du är osäker på en en verksamhet ska hållas, se på hemsidan eller kontakta ledaren.

-Alla gudstjänster och samlingar på äldreboenden ställs in tills vidare.

- när vi firar mässa, så kommer prästen att doppa brödet åt oss och ge. Prästen kommer dessutom att enligt gammal sed tvätta händerna framför altaret och sprita händerna. Du kan också vara med och ta emot en välsignelse istället för bröd och vin, eller sitta kvar i bänken och ändå vara en del av gemenskapen.

- när vi hälsar på varandra så kan man undvika kramar och handskakningar - en klassisk fridhälsning med handen på hjärtat ger också kärlek.

Om du känner oro, försök begränsa dina intryck av nyhetsspridningen. Hämta fakta på folkhalsomyndigheten.se och krisberedskap.se. Var inte ensam med dina tankar - prata med någon, eller bara var nära människor du är trygg med. Du kan alltid kontakta en präst eller diakon, under kvällar och nätter finns det Jourhavande präst på 112.
Fortsätt göra saker som du trivs med, aktivera dig med det som gör din kropp och själ lugna och glada.
Om någon i din närhet blir sjuk, följ myndigheternas råd. Är det grannen, kanske du kan lämna av färdiglagad mat på trappan eller ta hand om hens djur, bära in posten.