Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Präst 100%, stadsdelskyrka Visborg

Vi söker dig som på 100% vill medverka till fördjupning, förnyelse och vidgning av ett redan bra arbete. Och som kan hjälpa oss se nya möjligheter att vara en framåtvänd och gränsöverskridande kyrka.

”För att världen ska leva”, är rubriken på vår församlingsinstruktion. Titta på den innan du gör något annat. Ladda ner den här.

Ta chansen att bli medarbetare i en församling som söker nya möjligheter att vara kyrka som berör och angår. Församlingen finns mitt i sin samtid, med altaret i centrum och portarna öppna mot människor och samhälle.

Visby domkyrkoförsamling har tre kyrkor: Visborgskyrkan, Terra Novakyrkan och S:ta Maria domkyrka. Vi är också verksamma med Sjukhuskyrka och Natthärbärge samt mycket annat.

Präst 100%, stadsdelskyrka Visborg

Församlingen ledigförklarar snart en heltidstjänst som komminister för arbetet inom Distrikt söder i stadsdelskyrkan Visborg. Doris som nu har tjänsten går i pension sommaren 2019. Och vi vill vara ute i god tid.

I Visborgskyrkan har församlingen en särskild inriktning på vuxenverksamhet. Frågeställningen och utmaningen är: Hur når vi i större utsträckning människor mitt i livet? Hur kan församlingen uppfattas som en medvandrare?  I Visborg  gläds vi åt en aktiv och gudstjänstfirande gemenskap bestående av många medverkande.

Vi söker dig som vill bo och verka på Gotland och föra ut det kristna budskapet till både troende och tvivlare samt entusiasmera medarbetare och församlingsbor.

Vi kan erbjuda dig möjligheten att tillsammans med ett engagerat arbetslag – som består av både anställda och ideella – fortsätta det goda arbetet som redan pågår. Vi ser församlingen som en helhet och månar om det goda samarbetet mellan församlingens olika delar som de olika distrikten utgör. Du blir alltså både en del av arbetslaget i Distrikt söder och en del av gemenskapen i stadsdelskyrkan på Visborg och det större arbetslaget i hela församlingen.
En arbetsplats finns i Visborgskyrkan.

GEMENSAMT FÖR ALLA PRÄSTTJÄNSTER I FÖRSAMLINGEN:
Du älskar att fira gudstjänst (3 av 4 söndagar) och är en god predikant.
Du har ett diakonalt perspektiv i mötet med människor.
Du längtar att arbeta med pedagogiska utmaningar med såväl konfirmander som vuxnas vägar till tro.
Du älskar att möta medlemmarna i tex Kyrkliga handlingar.
Du är en allround-präst, en som vill bygga församling.
Du är en av 6 präster i församlingen och har inget arbetsledarasvar. Arbetsledare är just nu domprosten – men det är tänkt att det ska bli Verksamhetsledaren i distrikt söder.

Tillträde
Tänkt tillträde är 1 september 2019.

Intervjuer 
Anställningsintervju kommer att hållas i Visby.

Upplysningar
Har du frågor så är du välkommen att ringa domprost Mats Hermansson tel: 0703-413910

Facklig kontakt
KyrkA Kent Österdahl, telefon 0498-240176

Ansökan
Ansökningshandlingar med meritförteckning, löneanspråk och uppgift om när du kan börja skickas till:
Visby domkyrkoförsamling, Norra Kyrkogatan 4, 621 55 Visby. Alternativt via e-post.