Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Arbetsledande komminister, 100 %, för Södra distriktet med placering i Visborgskyrkan

Vi söker dig som på 100% vill medverka till fördjupning, förnyelse och vidgning av ett redan bra arbete. Och som kan hjälpa oss se nya möjligheter att vara en framåtvänd och gränsöverskridande kyrka. Visby domkyrkoförsamling behöver en ”pastoralt hungrig” arbetsledande präst. Ring domprost Håkan E Wilhelmsson 073-980 98 00.

”För att världen ska leva”, är rubriken på vår församlingsinstruktion. Den ger en god inblick i hur vi vill vara kyrka i dagens samhälle. Ladda ner den här.

Du är välkommen att bli medarbetare i en församling som kontinuerligt söker nya möjligheter att vara en kyrka som berör och angår. Församlingen finns mitt i sin samtid, med altaret i centrum och portarna öppna mot människor och samhälle.

Visby domkyrkoförsamling har tre kyrkor: Visborgskyrkan, Terra Novakyrkan och S:ta Maria domkyrka. Vi är också verksamma med Sjukhuskyrka och Natthärbärge samt mycket annat.

Vi söker dig som på 100% vill medverka till fördjupning, förnyelse och vidgning av ett redan bra arbete. Och som kan hjälpa oss se nya möjligheter att vara en framåtvänd och gränsöverskridande kyrka.

Arbetsledande komminister, 100 %, för Södra distriktet med placering i Visborgskyrkan

Vi söker en präst:

 • som är samarbetsinriktad, som vill stärka arbetslaget och som värnar relationer till det omkringliggande samhället.
 • som är en sammanhållande kraft i Södra distriktet. Som ser de två stadsdelskyrkorna som ett gemensamt arbetslag
 • som värnar mångfald
 • som vill utveckla gudstjänstlivet och ser möjligheter med ett varierat gudstjänstutbud.
 • som samarbetar med övriga delar av församlingen och är en aktiv del av Visby domkyrkoförsamling
 • som vill bo och verka på Gotland och föra ut det kristna budskapet till både troende och tvivlare

Om tjänsten:

Prästen ska var arbetsledare och chef för arbetslaget i Södra distriktet – vilket innefattar de två stadsdelskyrkorna Visborgskyrkan och Terra Novakyrkan – och de totalt ca 10 medarbetare som verkar där. Du ska ha tidigare erfarenhet av arbetsledande tjänst och adekvat chefsutbildning.

Vi vill vara en kyrka som är en aktiv del i de växande södra stadsdelarna av staden. Här finns allt från förskola till äldreboende – och allt däremellan. Erfarenhet av tjänst i ett liknande område med en aktiv kyrka är en fördel.

I både Visborgskyrkan och Terra Novakyrkan har församlingen en särskild inriktning på barn och familj. Särskilt i Visborgskyrkan finns också en bra och återkommande verksamhet för äldre.

I Visborg gläds vi åt en aktiv och gudstjänstfirande gemenskap bestående av en tämligen fast grupp, som vi vill ska växa. Detsamma gäller för Terra Novakyrkan – där är dock den gudstjänstfirande församlingen något mindre. Terra Nova kyrkan byggdes och ägdes fram till förra sommaren av en lokal EFS förening. Nu äger Visby domkyrkoförsamling kyrkan.

Vi har ett kunnigt och engagerat arbetslag – som består av både anställda och ideella. Tillsammans med dem ska du föra det goda arbete som redan pågår vidare. Vi ser församlingen som en helhet och månar om ett gott samarbetet mellan församlingens olika delar. Som chef blir du alltså dels ledare för arbetslaget i Distrikt söder och samtidigt en del av det större arbetslaget för hela församlingen – totalt nästan 60 personer.

Din arbetsplats, när det gäller kontorsmiljö, finns i Visborgskyrkan.
Arbetsledare och chef är domprosten

Gemensam för alla fem prästtjänsterna i församlingen:

 • Du älskar att fira gudstjänst och är en god predikant.
 • Du har ett diakonalt perspektiv i mötet med människor.
 • Du vill arbeta med pedagogiska utmaningar för såväl konfirmander som vuxnas vägar till tro.
 • Du älskar att möta medlemmarna i tex Kyrkliga handlingar.
 • Du är en allround – präst, en som vill bygga församling.

Frågeställningar och utmaningar i församlingens liv
- Hur når vi i större utsträckning människor mitt i livet?
- Hur kan församlingen uppfattas som en medvandrare för flera? 
- Hur blir vi tydligare en partner som regionen och andra organisationer vill samarbeta med och relatera till?

Intresserad?

Vi ber dig skicka in din ansökan så snart som möjligt, dock senast den 16 december. Anställningsintervjuer kommer att hållas i Visby

Frågor om tjänsten besvaras av domprost Håkan E Wilhelmsson, telefon 073-980 98 00, eller e-post

Ansökningshandlingar med meritförteckning, löneanspråk och uppgift om när du kan börja skickas till denna adress:
Visby domkyrkoförsamling, Norra Kyrkogatan 4, 621 55 Visby. Alternativt via e-post.