Foto: Mattias Wahlgren

Körerna kör igen

Med stor försiktighet och ännu större entusiasm har våra körledare jobbat vidare med församlingens körer. Du är välkommen att sjunga du också!

Just nu söker både domkyrkokören som de nystartade körerna i Visborgskyrkan och Terra Nova kyrkan fler medlemmar. Det finns alltid plats för en röst till.

Domkyrkoorganisten Peter Alrikson, telefon 0498-20 68 52, behöver nya röster i domkyrkogören, Alma Emilsson, telefon 0498-20 68 77, har precis börjat med en ny gospelkör som öven den ska öva i domkyrkan. I Visborgskyrkan startar vår nya kantor Linn Smitterberg, telefon 0498-20 68 63, såväl barn- som vuxenkörer och i Terra Nova kyrkan har kantor Åsa Nilsson, telefon 0498-20 68 22, flera barnkörer men också en nystartad damkör.

Läs mer om domkyrkoförsamlingens körer: