Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Visby domkyrkoförsamling Besöks- och postadress: Norra Kyrkogatan 4, 62155 VISBY Telefon: +46(498)206800 E-post till Visby domkyrkoförsamling

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Kantorer 100%

Vi är i behov av ytterligare två kompetenta medarbetare.

”För att världen ska leva”, är rubriken på vår församlingsinstruktion. Titta på den innan du gör något annat. Ladda ner den här.

Ta chansen att bli medarbetare i en församling som söker nya möjligheter att vara kyrka som berör och angår. Församlingen finns mitt i sin samtid, med altaret i centrum och portarna öppna mot människor och samhälle.

Visby domkyrkoförsamling har tre kyrkor: Visborgskyrkan,Terra Novakyrkan och S:ta Maria domkyrka. Vi är också verksamma med Sjukhuskyrka och Natthärbärge samt mycket annat.

Vi söker dig som på 100% vill medverka till fördjupning, förnyelse och vidgning av ett redan bra arbete. Och som kan hjälpa oss se nya möjligheter att vara en framåtvänd och gränsöverskridande kyrka.

Vi ledigförklarar två musikertjänster från 1:a januari 2019

Musiken är en vital del av församlingens liv som inspirerar och engagerar. En rik variation och bredd av kyrkans musikskatt bär evangelium och livsberättelser genom dåtid, nutid och framtid.  Samtidigt som det kyrkomusikaliska arvet förvaltas är vi glada att nya toner får ljuda i församling.

Vi har i församlingen bestämt att vi vill satsa på musiken. Ännu mer en tidigare! Vi går därför från tre 100 % tjänster till fyra 100 % tjänster. Vi gör det för att vi tror oss veta att musiken är en viktig och betydande väg in i kyrkan – en viktig del av en församlings liv. Tröskeln till att börja sjunga i kyrkans körer, eller att låta barnen sjunga i barnkören är inte hög, och vi når oerhört många människor som kanske inte skulle ha hittat till kyrkan annars. Likaså når vi människor när vi bjuder in till lunchmusik och konserter. Och viktigast av allt: Vi når in med evangeliet i människors liv och hjärtan då musiken rör vid oss på ett alldeles unikt sätt. Mer musik i vår församling är att ta missionsuppdraget på allvar. Tillsammans med andra verksamheter, bland både stora och små, är körlivet en viktig del i vårt musik- och gudstjänstliv.

Kantor 100%, stadsdelskyrka Terra Nova

Församlingen ledigförklarar en heltidstjänst som kantor för arbetet inom Söder distrikt i stadsdelskyrkan Terra Nova. Terra Novakyrkan har tidigare varit en samarbetskyrka med EFS Missionsförening och har en särskild inriktning på familj och barn. I Terra Novakyrkan gläds vi åt en aktiv och gudstjänstfirande gemenskap som visserligen idag inte är jättestor men som vi har ambitionen att den ska växa.

Arbetsplatsen är i Terra Novakyrkan men du ska vara beredd att verka i hela församlingen. Din chef blir verksamhetsledaren i Södra distriktet.

Arbetsuppgifterna kommer att vara typiska kantorsuppgifter; gudstjänster, kyrkliga handlingar, äldreboenden och körliv. Vanligt församlingsliv med olika verksamheter ingår också. Vi vill särskilt göra en satsning på barnkörer i denna tjänst. Bland annat ingår en kör för mellanbarnen i domkyrkan.

Vi söker dig som vill bo och verka i Visby och föra ut det kristna budskapet via musik och körsång till både troende och tvivlare samt entusiasmera medarbetare och församlingsbor.

Vi kan erbjuda dig möjligheten att tillsammans med ett engagerat arbetslag – som består av både anställda och ideella – fortsätta det goda arbetet som redan pågår. Vi ser församlingen som en helhet och månar om det goda samarbetet mellan församlingens olika delar som de olika kyrkorna utgör. Du blir alltså både en del av arbetslaget i Distrikt söder och en del av gemenskapen i stadsdelskyrkan på Terra Nova och det större arbetslaget i hela församlingen.

Kantor 100%, stadsdelskyrka Visborg

Församlingen ledigförklarar en heltidstjänst som kantor för arbetet inom Södra distrikt i stadsdelskyrkan Visborg. Här har församlingen en särskild inriktning på vuxenverksamhet. Frågeställningen och utmaningen är: Hur når vi i större utsträckning människor mitt i livet? Hur kan församlingen uppfattas som en medvandrare?  I Visborg  gläds vi åt en aktiv och gudstjänstfirande gemenskap bestående av flera medverkande.

Arbetsplatsen är i Visborgskyrkan men du ska vara beredd att verka i hela församlingen. Din chef blir verksamhetsledaren i södra distriktet.

Arbetsuppgifterna kommer att vara typiska kantorsuppgifter; gudstjänster, kyrkliga handlingar, äldreboenden och körliv. Vanligt församlingsliv med olika verksamheter ingår också. Vi vill göra en satsning på en ny blandad kyrkokör i Visborgskyrkan. Kantorn är också tänkt att leda en damkör i domkyrkan.

Vi söker dig som vill bo och verka på Gotland och föra ut det kristna budskapet via musik och körsång till både troende och tvivlare samt entusiasmera medarbetare och församlingsbor.

Vi kan erbjuda dig möjligheten att tillsammans med ett engagerat arbetslag – som består av både anställda och ideella – fortsätta det goda arbetet som redan pågår. Vi ser församlingen som en helhet och månar om det goda samarbetet mellan församlingens olika delar som de olika distrikten utgör. Du blir alltså både en del av arbetslaget i Distrikt söder och en del av gemenskapen i stadsdelskyrkan på Visborg och det större arbetslaget i hela församlingen.

Gemensamt för båda musikertjänsterna:

  • Du älskar att fira gudstjänst (3 av 4 söndagar) och spela till psalmsång och leda medverkande körer i gudstjänsten.
  • Du brinner för musiken, körsång och kyrkans budskap.
  • Du har ett diakonalt perspektiv i mötet med människor.
  • Du gillar att möta medlemmarna i tex Kyrkliga handlingar då det blir en hel del av dop, vigslar och begravningar.
  • Du förstår vikten av kyrkans närvaro på olika institutioner för äldre.
  • Du är en allround musiker, en som vill bygga församling.
  • Du tycker det är spännande att samarbeta i ett arbetslag.

Förutom dessa två musiker i distriktskyrkorna finns ytterligare två musikertjänster i församlingen; Domkyrkoorganist och Domkyrkans kantor. Den ena tjänsten har funnits sedan domkyrkan såg dagens ljus, den andra tjänsten är nyinrättad. Domkyrkoorganist är Claes Holmgren. Tjänsten som Domkyrkans kantor ska tillträdas av Alma Emilsson Hedlund.

Intervjuer:

Anställningsintervju med provspelning kommer att hållas i Visby fredagen den 5 oktober på eftermiddagen.

Tillträde:

Så snart som möjligt, senast under början av våren 2019

Upplysningar

Har du frågor så är du välkommen att ringa Domprost Mats Hermansson, telefon 0703-413910 och/eller Domkyrkoorganist Claes Holmgren telefon 0706-558145

Facklig representant

Lärarförbundet på Gotland

Ansökan

Ansökningshandlingar med meritförteckning, löneanspråk och uppgift om när du kan börja ska vara oss tillhanda senast 21 september under denna adress:
Visby domkyrkoförsamling, Norra Kyrkogatan 4, 621 55 Visby. Alternativt via e-post.

Välkommen med din ansökan!