Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Domkyrkoorganist 100%

Välkommen till den musiksatsande Domkyrkoförsamlingen i Visby.

Visby domkyrkoförsamling ledigförklarar tjänsten som Domkyrkoorganist

Visby domkyrka, Sankta Maria, ligger mitt i hjärtat av den medeltida Hansestaden, mitt i Världsarvet. Där har hon tronat sedan invigningen 1225. Katedralen är navet i Visby domkyrkoförsamling, men också i Visby stift.

Vi är i behov av ytterligare en kompetent medarbetare! Kanske det är du?

”För att världen ska leva”, är rubriken på vår församlingsinstruktion. Titta på den innan du gör något annat. Ladda ner den här.

Ta chansen att bli medarbetare i en församling som söker nya möjligheter att vara kyrka som berör och angår. Församlingen finns mitt i sin samtid, med altaret i centrum och portarna öppna mot människor och samhälle. Vi vill utveckla vårt gudstjänstliv och söker nya möjligheter att ge musiken en central plats.

Församlingen ledigförklarar en heltidstjänst som domkyrkoorganist. Vår nuvarande domkyrkoorganist lämnar nu sin tjänst efter nästan 30 år och vi söker hans efterträdare.  Vi söker dig som på 100% vill medverka till fördjupning och vidgning av ett redan mycket gott arbete i och runt vår domkyrka. Vi hoppas att du som kommer ny till Visby domkyrkoförsamling kan hjälpa oss se nya möjligheter med att vara en framåtvänd och gränsöverskridande kyrka – en kyrka som angår och är relevant i sin samtid. Vi hoppas att du vill bo och verka i Visby och föra ut det kristna budskapet till både troende och tvivlare via musik och som förmår entusiasmera medarbetare och församlingsbor. 

Som domkyrkoorganist tjänstgör du som en av domkyrkans två kyrkomusiker, vilket innebär att tjänstgöra som musiker vid gudstjänster och kyrkliga handlingar. Detta i huvudsak i domkyrkan, men det är även tjänstgöring i de två stadsdelskyrkorna – Visborgskyrkan och Terra Novakyrkan samt i våra begravningskapell. Vi håller också regelbundet andakter på olika äldreboenden. I församlingen finns totalt fyra kyrkomusikertjänster - domkyrkoorganisten och tre kantorer.

Domkyrkoorganisten har också hand om orgelvården av domkyrkans orglar, samordning av notbibliotek, redovisar egna konserter och framförd musik till STIM mm.
Vidare ingår att leda körer, bland annat en blandad kyrkokör. Omfattningen av körverksamhet som ska rymmas i tjänsten önskar församlingsledningen se över tillsammans med den nytillträdde domkyrkoorganisten.

Domkyrkoorganisten samarbetar med stiftet i samband med olika stiftshögtider i domkyrkan. Domkyrkoorganisten har också en given relation till domkapitlet och stiftet enligt Kyrkoordningen.

Vi önskar en rik variation av musiken i domkyrkan. Vi är angelägna om en genrebredd i domkyrkans musikaliska liv.  I församlingens Församlingsinstruktion har vi valt att lägga samman Gudtjänst och Musik. Under rubriken ”Uppdraget” kan man läsa:

Gudstjänsten är puls och mittpunkt i församlingens liv. Gudstjänstfirandet är ett av kyrkans uttryck för gemenskapen mellan Gud och alla människor. Gudstjänsten är ett kontinuerligt, pågående möte mellan Gud och människa som är förankrad i traditionen, nuet och framtiden. Ett forum där livsberättelser flätas samman och vi blir berörda genom samtliga våra sinnen av Guds frid, evangelium och nåd. Gudstjänsten som helhet ska tydligt vittna om Gud och Guds betydelse i våra dagliga liv. I församlingen firas gudstjänster i högtid och vardag vilka är en mötesplats för alla människor. Församlingens gudstjänstliv ska kännetecknas av mångfald där människan har en framträdande plats.

Gudstjänstlivet bärs av idén om enkelhet och närhet, i ord, musik och liturgi. Det är viktigt att i gudstjänsterna förmedlar att var och en är sedd och omsluten av Guds nåd. Den enskilde gudtjänstfiraren och den gudstjänstfirande församlingen är i centrum för församlingens tanke om gudstjänst. Den gudstjänstfirande församlingen tar emot av Gud för att sedan kunna ge vidare till andra i vardagslivet.

Under ”Konkret” i samma Församlingsinstruktion står bland annat:

Musiken är en vital del av församlingens liv som inspirerar och engagerar. En rik variation och bredd av kyrkans musikskatt bär evangelium och livsberättelser genom dåtid, nutid och framtid.  Samtidigt som nya toner får ljuda är det en glädje i att det kyrkomusikaliska arvet förvaltas. Körlivet, bland både stora och små, är en viktig del i vårt musik- och gudstjänstliv.

Vi söker dig som har god och bred musikalisk kunskap samt besitter en kreativitet som kan bidra till att ytterligare bredda och utveckla domkyrkans musikaliska gudstjänstliv.  Vi vill att du är väl förtrogen med den traditionella kyrkomusiken men också har ett öppet sinne och en stor nyfikenhet inför det nya – så tror vi att vår musikverksamhet kan bidra till att utveckla vår församling.

Vi förutsätter att du har organistexamen enligt kyrkoordningen. Du bör ha god erfarenhet av körarbete och annan kyrklig musikalisk verksamheten. Vi hoppas att du har en en rik erfarenhet av musikaliska uttryck -  som har haft både bredd, höjd och djup.

Du bör ha goda språkkunskaper i såväl svenska som engelska och kan utrycka dig väl i tal och skrift. Att du har goda it-kunskaper är också viktigt för såväl intern som extern kommunikation.

Det är viktigt att du har en god pedagogisk förmåga, samt att du är bra på och trivs med att arbeta såväl självständigt som tillsammans med andra. Gudstjänstarbete och att bygga församling är alltid ett teamarbete. I tjänsten är det ett nära samarbete med andra musiker, med domprost, domkyrkokaplan, domkyrkoklockare och andra medarbetare. Så flexibilitet, att förmå lyssna in andras perspektiv i kombination med ett eget driv är en förutsättning för tjänsten.

I tjänsten ingår att vara en del av Svenska kyrkans ansikte i vår stad och i allt vara en ambassadör för kyrkan. Via musiken ska domkyrkoorganisten vara en del av hela församlingens vilja att förmedla den kristna trons budskap till bofasta och besökare. Visby domkyrka är Gotlands största besöksmål och musiken är viktig för vårt bemötande av dem.

Det är en förutsättning att du är medlem i Svenska kyrkan.

Tjänsten är en tillsvidare anställning på heltid med tillträde enligt överenskommelse. Arbetstiderna är schemalagda, varierande, och innefattar såväl vardag, som helger och kvällar. Tjänsten tillsätts av kyrkorådet.

Chef är domprosten Mats Hermansson.
Arbetsrum finns på församlingshuset i nära anslutning till domkyrkan.

Intresserad?

Upplysningar:
Domprost Mats Hermansson, telefon 0703-413910 eller mail: mats.hermansson@svenskakyrkan.se
Kyrkorådets ordförande Inger Harlevi, tel 0705-211260 eller mail inger.harlevi@svenskakyrkan.se 

Intervjuer:
Anställningsintervju med provspelning kommer att hållas i Visby torsdag 23 maj. 
Preliminärboka detta datum redan då du skickar in din ansökan.

Tillträde:
Så snart som möjligt enligt överenskommelse.

Ansökan:
Ansökningshandlingar med personligt brev innehållande en Kyrkomusikalisk vision, meritförteckning, referenspersoner, löneanspråk samt uppgift om när du kan börja ska vara oss tillhanda senast fredag 17 maj.
via e-post: visby.domkyrko@svenskakyrkan.se  eller alternativt på denna adress:
Visby domkyrkoförsamling, Norra Kyrkogatan 4, 621 55 Visby.

Välkommen med din ansökan!