Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Domkyrkoklockare, vaktmästare i domkyrkan 100 %

Visby domkyrkoförsamling söker en ny medarbetare som domkyrkoklockare vilket även är en arbetsledande roll.

Huvudsyftet med tjänsten är att svara för livet i domkyrkan – till vardag och fest ska det finnas rutiner och ordningar som gör att katedralen är redo att ta emot och välkomna dem som kommer. Människor som kliver över tröskeln ska erfara att de är sedda och välkomna av vår personal. Oavsett om de kommer som enskilda besökare eller för att fira gudstjänst eller njuta av en konsert. Det handlar också om att utveckla och stärka domkyrkans roll som besöksmål för staden och dess innevånare samt för besökare och turister. Välkomnandet är centralt.

En viktig funktion är att tillsammans med andra medarbetare samordna verksamheten i katedralen. Tjänsten är på det sättet relationell och kräver ett särskilt nära samarbete med följande medarbetare; domprosten, domkyrkokaplanen domkyrkoorganisten, domkyrkokomministern med ansvar för barn/ungdom. Tjänsteinnehavaren är en del av den arbetsgrupp inom arbetslaget som regelbundet möts för att samordna livet i domkyrkan

Fyra uppdrag finns tydligt i tjänsten:

 • Att särskilt se till att domkyrkans gudstjänstliv fungerar på bästa sätt. Det handlar såväl om gudstjänster som kyrkliga handlingar; dop, vigslar och begravningar.
 • Att fortsätta arbetet med att vi lever upp till att vara ett välkomnande rum för våra många turister – som vi väljer att kalla pilgrimer. Visningar, bemötandet, miljön
 • Att arbeta med domkyrkans kulturutbud. Vi är viktig kulturproducent i Visby. Konserter och utställningar är en viktig del av katedralens liv.
 • Att städa och putsa på katedralen. Detta är ett arbete utan slut och inte alltid så glamoröst. Tjänsteinnehavaren måste vara beredd att städa och ta i.

Tjänsteinnehavaren håller också i:

 • Domkyrkans bokbord – tillsammans med domkyrkokaplanen
 • Domkyrkans visningar – tillsammans med domkyrkokaplanen
 • Ombesörjer allt som gäller den fysiska miljön – som kontakt med hantverkare
 • Ingå i nätverket för domkyrkoklockare och delta i den årliga samlingen
 • Operativt ansvarig för Konst/utställningar i domkyrkan – tillsammans med utställningsgruppen
 • Budget – planering och uppföljning – för domkyrkans skötsel
 • Underhåll av möbler och föremål
 • Är med i olika nätverk avseende Visby som besöksmål

Domkyrkoklockaren svarar för att arbetsuppgifterna ovan blir utförda samt ansvarar för att t.ex. utreda, analysera, handlägga, planera, organisera samt följa upp livet i katedralen. Domkyrkoklockaren ansvarar också för att domkyrkokaplanen och domprosten är informerad och i vissa delar involverad. Domkyrkoklockaren ska sätta verksamhetsmål och göra budget för verksamheten i samråd med domprosten och tillse att mål förverkligas och budget hålls.

Domkyrkoklockaren är chef för de två andra vaktmästarna i domkyrkan samt för husvärden i församlingshuset. För tjänsten behövs körkort och vi räknar med att du som söker är medlem i Svenska kyrkan och är förtrogen och bekväm med Svenska kyrkans lära och värdegrund. I tjänsten ingår helgtjänstgöring och medverkan på gudstjänster.

Intervjuer: 

Anställningsintervju kommer att hållas i Visby måndagen 4 mars.

Tillträde:

Så snart som möjligt.

Upplysningar:

Har du frågor så är du välkommen att ringa Domprost Mats Hermansson, telefon 0703-413910.

Ansökan: 

Ansökningshandlingar med meritförteckning, löneanspråk och uppgift om när du kan börja ska vara oss tillhanda senast 27 februari 2019 under denna adress:
Visby domkyrkoförsamling, Norra Kyrkogatan 4, 621 55 Visby. Alternativt via e-post.