Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Diakon 100 % distrikt söder

Vi söker dig som på 100% vill medverka till fördjupning, förnyelse och vidgning av ett redan bra arbete. Och som kan hjälpa oss se nya möjligheter att vara en framåtvänd och gränsöverskridande kyrka.

”För att världen ska leva”, är rubriken på vår församlingsinstruktion. Titta på den innan du gör något annat. Ladda ner den här.

Ta chansen att bli medarbetare i en församling som söker nya möjligheter att vara kyrka som berör och angår. Församlingen finns mitt i sin samtid, med altaret i centrum och portarna öppna mot människor och samhälle.

Visby domkyrkoförsamling har tre kyrkor: Visborgskyrkan, Terra Novakyrkan och S:ta Maria domkyrka. Vi är också verksamma med Sjukhuskyrka och Natthärbärge samt mycket annat.

Diakon 100 % distrikt söder

Församlingen ledigförklarar en heltidstjänst som diakon i Visby domkyrkoförsamling med huvudsaklig placering i stadsdelskyrkorna Terra Nova kyrkan och Visborgskyrkan.

Tillsammans med de två andra diakonerna utvecklar du församlingens förmåga att möta människor som är nyfikna på kyrkan, har hamnat i en utsatt situation, ta vara på engagemang, utveckla ideellt medarbetarskap och höja beredskapen för goda samtal. En av de andra diakonerna har placering i sjukhuskyrkan och en har huvudsaklig placering i domkyrkan.

Som diakon förväntas du ha ansvar för och medverka i verksamheter inom kyrkans väggar och finnas i sammanhang där arbete sker med andra samhällsaktörer. Församlingens diakoni relaterar till de livsvillkor människor lever med och då omvärlden förändras utvecklar vi nya sätt att vara kyrka i vårt samhälle. Idag är någon av diakonerna delaktig i konfirmandarbete gemenskaps-, utbildnings- och kulturarrangemang, retreater, härbärge, häkte och har kontakter med olika organisationer och myndigheter. Du förväntas regelbundet tjänstgöra i gudstjänster och andakter.

Vi erbjuder dig möjligheten att tillsammans med ett engagerat arbetslag fortsätta det goda arbetet som redan pågår och utveckla nya sätt att vara diakonal kyrka i vårt samhälle. Här ser vi församlingen som en helhet med sina tre kyrkor. Dina arbetsuppgifter genomför du i församlingens olika lokaler med ett fokus på Visborg och Terra Nova

Arbetsledare är distriktschefen för Södra distriktet. 

Vi ser emot att arbeta med dig som brinner för kyrkans diakoni och nya utmaningar inom detta arbetsfält!

Tillträde
Så snart som möjligt.

Intervjuer 
Anställningsintervju kommer att hållas i Visby.

Upplysningar
Har du frågor så är du välkommen att ringa domprost Mats Hermansson tel: 0703-413910, eller vår andra församlingsdiakon Eva-Mari Karlsson Kempi tel: 070-6188823

Facklig kontakt
KyrkA Kent Österdahl, telefon 0498-240176

Ansökan
Ansökningshandlingar med meritförteckning, löneanspråk och uppgift om när du kan börja skickas till:
Visby domkyrkoförsamling, Norra Kyrkogatan 4, 621 55 Visby. Alternativt via e-post.