Meny

Barnets rätt och andlighet

Utställning i Visby domkyrka 28 juni till 24 juli. FN:s Barnkonvention är svensk lag. Låt barnet utforska sin andlighet och inte vänta medan vuxna firar gudstjänst.

Under utställningen i Visby domkyrka kan barnen skapa sin egen kyrka, leka i en minikyrka, vara kyrkdetektiv och lösa mysterier. Här finns det en barnbibelutställning och en delaktighetsstege. Microorganisterna spelar orgel och de barn som kommer får själva prova att spela på orgeln. Det går även att ta del av en utställning om biblar.
Sen har vi naturligtvis kafé med, glass och annat gott.

Tanken med utställningen ”Barnets rätt och andlighet” är att rikta sig till barnet, samtidigt som det är intressant för vuxna. Utställningen ger också exempel på hur kyrkan på andra ställen arbetar med barnets andlighet och delaktighet i gudstjänster och olika verksamheter.

Barnkonventionen är svensk lag sedan 1 januari och i den finns artiklar som behandlar barnets rätt till andlig utveckling. Hur ges barnet den rättigheten i Sverige idag och vad kan du, jag och samhället göra?

I samarbete med Sensus och Visby stift