Foto: Mattias Wahlgren

Ärkebiskopens fastebok som bokcirkel

Inför fastan rekommenderar ärkebiskop varje år en bok. Till fastan 2021 finns boken ”På nötta och nyröjda stigar i Sápmi” av Bo Lundmark till försäljning i domkyrkans bokbord.

Boken kostar 100 kronor.

I ärkebiskopens fastebok 2021 tas vi med på en vandring genom Sappmi, varsamt guidade av Bo Lundmark - samernas kyrkoherde 79-91.

Vi får se och höra och vara med om en vandring både i inre och yttre landskap. Djup öppnas och stigar visas oss – en psalmsång tas upp…

Fastetid, vägen mot försoning  – låt oss gå den tillsammans.

Pandemin gör att vi inte kan ses. Men fyra gånger kommer vi att erbjuda möjlighet att samtala kring årets bok ”På nötta och nyröjda vägar i Sápmi” via ZOOM.appen.

  • 17  februari askonsdagen
  • 24 februari
  • 3 mars  
  • 10 mars

Fyra onsdagar  Kl 18.00  - en timme / 45 min

Bokcirkeln är nu fulltecknad med deltagare. Välkommen till nästa bokcirkel.

Boken finns att köpa här i domkyrkan till ett förmånligt ”fastepris” eller via Verbum. Är du osäker på hur ZOOM fungerar så ring eller maila mig så hjälper jag dig. 

Jag hoppas vi ska ses och höras för att gå försoningens väg tillsammans under fastan.