Foto: Mattias Wahlgren

MiniNova

Kören för barn som går årskurs 1 till 4.

MiniNova är en kör för barnen, och de flesta går i Terra Novaskolan där vi också hämta dem i grupp efter skoldagen. Vi träffas onsdagar klockan 14.00-15:30 i Terra Nova kyrkan.  Start 8 september.

Anmälan till: