Foto: Mattias Wahlgren

MiniNova

Kören för barn som går årskurs 1 till 4.

MiniNova är en kör för barnen, och de flesta går i Terra Novaskolan där vi också kan hämta dem i grupp efter skoldagen. Vi träffas onsdagar klockan 13.40 - 15.30 i Terra Nova kyrkan. 

Anmälan till:
Körledare Åsa Nilsson 
Mobil 0730-810199