Foto: Mattias Wahlgren

Måbra-grupp i Terra Nova kyrkan

OBS - Pausas pga corona!

Rörelse, frisk luft och goda samtal. Välkommen att promenera med oss.

Vi promenerar tisdagar. Höstterminen startar 8 september klockan 09.00 och vi avslutar varje pass med kaffe och smörgås för 20 kronor.

Kontaktperson diakon Katarina Gudinge, tel 20 68 16, alternativt husvärden på tel 20 68 75.

Adress: Terra Nova torg 9.