Foto: Jenny Sigeman

Lokal till dopkaffe

Vid dop har du möjlighet att hålla dopkaffe i församlingslokalerna i anslutning till våra kyrkor.

Kontakta församlingsexpeditionen för mer information, 0498-20 68 00 alt visby.domkyrko@svenskakyrkan.se.