Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Visby domkyrkoförsamling Besöks- och postadress: Norra Kyrkogatan 4, 62155 VISBY Telefon: +46(498)206800 E-post till Visby domkyrkoförsamling

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Kyrkvärdar

I gudstjänsten skapar vi den andliga gemenskapen tillsammans: gudstjänstbesökare, präster, diakoner, musiker, kyrkvaktmästare och kyrkvärdar.

Att vara kyrkvärd är ett sätt att tillämpa sin kristna tro i praktiken. Ett hedersuppdrag som härstammar från kyrkans äldsta tid. Kyrkvärden välkomnar, visar tillrätta, tänder ljus, läser texter, tar upp och räknar kollekt...

Det är kyrkorådet som väljer kyrkvärdarna. Vem som kan väljas finns reglerat i kyrkoordningen. Den som är döpt och röstberättigade (16 år och folkbokförd i församlingen) i församlingen är normalt valbar. Minst två av kyrkvärdarna ska vara ledamöter eller ersättare i kyrkorådet - eftersom det ska finnas ett samband mellan kyrkorådet och den gudstjänstfirande församlingen.