Foto: Mattias Wahlgren

Kyrkorummet - Terra Nova kyrkan

Som kontrast till Gotlands många medeltida kyrkor är Terra Nova kyrkan en modern kyrka, något som självklart påverkar kyrkorummet.

Ikon

Skänkt av Tore Furberg, målad i Etiopien.

Etiopien är ett av de länder som EFS driver mission i och blev då en av anledningarna till varför just Terra Nova kyrkan fick ta emot ikonen.

Ljusbärare

Församlingen hade i många år saknat en ljusbärare då man tyckt att det varit för lite plats i kyrksalen. Idén kläcktes att den kunde sitta på väggen och Gunnar Lindby gjorde om en gammal harv till en ljusbärare.

Orgel

Byggdes 1998 av Robert Gustavsson, orgelbyggeri AB. Intonation Mads Kjersgaard.

Väggvävnad

I EFS gamla kyrkorum fanns en målning där man fick se ett lamm som låg på en bok med de sju inseglen. När Terra Nova kyrkan byggdes ville EFS ha med något från den gamla kyrkan och bad då Mia Enström att väva en väggvävnad som efterliknade målningen.
 
På vävnaden kan du bl.a. se lammet som symboliserar Kristus och regnbågen som är en symbol för guds löften.

Utsidan av kyrkan

Ett slätputsat kors återfinns på gaveln mot norr.
 
Till höger om entrén står klockstapeln som används till att ringa till gudstjänst. Den byggdes i samband med att kyrkan byggdes 1983, medan klockan är en vällingklocka som tidigare satt på före detta Länna gård, Visby.