Konst i Domkyrkan

Visby domkyrka har sedan några år satsat på konstutställningar. Installationerna har anpassats för att på ett funktionellt och vackert sätt kunna visas upp i kyrkorummet.