Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Konst i Domkyrkan

Visby domkyrka har sedan några år satsat på konstutställningar. Installationerna har anpassats för att på ett funktionellt och vackert sätt kunna visas upp i kyrkorummet.