Foto: Bild från Public Domainpictures under licens CC 0

Katekumenatet - livsfrågor och tro i en samtalsgrupp

Är du nyfiken på eller söker en tro? Vill du samtala om och utforska vilka andliga upptäckter som kan göras inom kyrkan? Då kan Katekumenatet vara något för dig!

Var finns det platser i vårt samhälle där vi öppet kan samtala om existentiella frågor? Vad gör du av en andlig längtan eller en speciell upplevelse som du inte kan sätta ord på? Och vart tar du vägen om du som vuxen skulle vilja uppdatera din konfirmationstid?

Hur det går till?

Vi är en mindre grupp, 6-12 personer, som träffas under ett läsår med början i september. Vanligtvis varannan vecka på kvällstid men ofta också en heldag i månaden. I gruppen delar vi varandras livsberättelser och ställer våra frågor om livet, tron och Gud. Ingen fråga är för liten eller för stor. Vid din sida finns medvandrare som själva varit katekumener, och gruppen leds av en lekman som hjälper oss att organisera kvällen. Sedan har vi stöttning av en präst som kommer vissa kvällar och förklarar våra teologiska frågor.

Samtala om livets och trons frågar

När gruppen startar ägnar vi de första gångerna åt att lyssna på varandras livsberättelser. De är viktiga för att vi ska bli en trygg grupp där vi förstår varandra. Gruppen har tystnadsplikt och för inte något vidare. När vi berättat och lyssnat är vi också beredda att dela med oss, av våra frågor om och till Gud.

Vandring längs vägen

Under vår vandring tillsammans firas också gudstjänster som markerar milstolpar på deltagarnas väg. Är du inte är döpt eller konfirmerad när du går in i katekumenatet, finns det möjlighet för den som så önskar att göra det under påskhelgen.

Vägen vidare

När läsåret gått skingras gruppen. Då kan du bli medvandrare till en katekumen efterföljande år. Men du vet inte vad som visar sig under resan. Att finna detta är katekumenatets utmaningar. Det är en spännande, hisnande och ibland en känslosam resa. Välkommen att vara med du också…

Kontakta församlingsexpeditionen för mer information.