Foto: Mattias Wahlgren

Julkrubban

Det är julaftonsmorgon i Domkyrkan Visby Sankta Maria. I koret har bordet för julkrubban placerats. Allt är i ordning för samlingen kring julkrubban. Husen och stallet i Betlehem är redan utplacerade, oxen och åsnan står i stallet, men krubbans huvudpersoner finner vi ännu så länge på ett bord lite vid sidan av.

Det är speciellt att vara kyrkvärd den här morgonen. Hela kyrkorummet andas förväntan. Klockan är snart tio.

Porten öppnas och snart fylls koret av förväntansfulla barn med föräldrar och mor-/farmödrar med barnbarn från fastlandet på besök. En och annan farfar och morfar har också hittat hit. Orgeln intonerar psalm 126  - "Ett barn är fött på denna dag" sjunger vi, och medan prästen berättar om skattskrivningen Josef och Maria och herdarna, bär några barn fram figurerna och placerar dem i krubban. Lyckligast är barnet som får bära fram Jesusbarnet. Under psalmsång - Gläns över sjö och strand, vandrar stjärnan in för att lysa över stallet och visa vägen för de tre vise männen. Så är krubban fullbordad och alla barn får komma fram, titta, fråga och beundra.

Foto: Mattias Wahlgren

Domkyrkans krubba är skapad av konstnärinnan Margaretha Ingelse 1981. Figurerna är mycket vackert skulpterade och vita. Vid sidan av stallet placerade Margareta två barn, som förundrade och tittar in i stallet. Hon tyckte att det var viktigt att alla barn som står inför krubban skulle känna sig delaktiga.

Att levandegöra bibelns berättelser med skådespel och figurer förekom mycket tidigt i den katolska kyrkan. Julspel förekom redan före 1000 talet och bruket spreds över hela den då kristna världen även upp till våra breddgrader. Säkert förekom de även här i Sankta Maria . Psalm 125 – Från himlens höjd jag brigar bud -skrevs enligt traditionen av Martin Luther 1535 för ett kyrkospel som hans barn skulle uppföra. Övergången från julspel i kyrkan till uppställning av en grupp figurer skedde under medeltiden i Sydeuropa. Under renässansen i Italien och Spanien byggdes krubborna ut till hela landskap med många figurer, ibland i naturlig storlek. I Tyskland följde man snart bruket och eftersom Visby Sankta Maria var tyskarnas kyrka under medeltiden så kanske, kanske fanns här en krubba redan då.

Men bruket av krubbor i kyrkorna här i Sverige och på Gotland är dock av ganska sent datum .1929 ställde prosten Albert Lysander en från Tyskland inköpt krubba i Sankt Petri kyrka i Malmö. Reaktionen bland Malmöborna lät inte vänta på sig. - Katolskt påfund ovärdigt en protestantisk kyrka - skrev tidningarna. I hemmen blev krubbor allt vanligare under 30 talet. Jag är uppvuxen i Spånga utanför Stockholm och vår familjs krubba hade min äldre syster Elisabeth född 1930 fått sin första jul. Krubban var för oss barn ännu viktigare än julgranen. Den finaste krubban vi visste var dock Stadsmissionens krubba i huset vid Stortorget i Stockholm. Den var stor med mossa, stenar, krukväxter och stora vackra figurer, vackrast av dem en ängel på en stor sten. Det var för oss inledningen till julen att få gå på Stortorgets julmarknad och sedan upp till tanterna på Stadsmissionen och få choklad med vispgrädde, hembakade kakor och beundra julkrubban.

I varje krubba finns oxen och åsnan, trots att det inte nämns ett ord om dem i Julevangeliet. Lärda teologer under äldsta kyrkans tid fann i Gamla testamentet förutsägelser om Messias. I Lukas evangeliet står att Maria svepte sin son och lade honom i en krubba. De bibeltolkande associerade till Jesaja profetsia:   
En oxe känner sin ägare
och en åsna sin herres krubba,     
men Israel känner intet.
Mitt folk förstår intet.

På den äldsta kända bilden av Jesus i krubban (daterad år 323 ) saknas Josef och Maria, men oxen och åsnan finns med.

Numera står en julkrubba i praktiskt taget varje kyrka här på Gotland. Det var just liksom i Domkyrkan under 1980 talet som de flesta krubborna till våra kyrkor anskaffades. Att inleda julfirandet med en samling vid krubban kyrkan är en tradition som jag hoppas skall fortleva, en högtidsstund på julaftonsmorgon för hela familjen. 

Text: Wiveka Schwartz
Källa : Inge Löfström Julen i tro och tradition.  Verbum förlag