Foto: Mattias Wahlgren

Instrument

En sida om orgelinstrumenten i Visby domkyrka.

Visby domkyrka Sankta Maria har ett flertal musikinstrument och då i första hand orglar som en del av rummet. Självklart används de också i församlingslivet. Förre domkyrkorganisten Claes Holmgren skrev: "Orgelinstrumentariet i Visby domkyrka har genomgått stora förändringar. Tanken är att rummet skall äga kongeniala verktyg för mötet med de musikalster vi har att bära fram i gudstjänst och konsert; verk från skilda epoker skall givas röst via själsbefryndade instrument. Ett instrumentarium skall dock inte gagna ett sentimentalt återblickande utan fastmer vara ett incitament till djuplodande speglingar av det klassiska arvet i nuet och till nyskapande på hävdvunnen grund. En mer lödig palett vinns då man till dagens orgelkollektion kan foga en rekonstruktion av den återuppbygga 1599 års 33-stämmiga orgelinstrument på den rekonstruerade västra emporen."

1599 års orgel (Västra mittskeppsläktaren)

Återuppbyggd av Grönlunds orgelbyggeri i Gammelstad. Ryggpositivets orgelhus är i original och konservatorsarbetena har utförts av Gabor Pasztor, Örebro. En del stämmaterial i original har kunnat återanvändas. Orgeln har intonerats av Mads Kjersgaard.

Stora orgeln (norra skeppsläktaren)

Ursprungligen byggd av P.L. Åkerman & Lund, Stockholm, 1892. Omdanad av Mårtenssons Orgelfabrik AB, Lund, 1948. Återförd till autentisk gestalt med viss utökning av stämmonumerären av orgelbyggmästaren Lars Norgren, Åkerman & Lund Orgelbyggeri AB, Knivsta, 1999. Intonationsarbetet utfört av Helmuth Gripentrog och Kalevi Mäkinen.

Maria-orgeln (invid predikstolen)

Byggd av A. Magnussons Orgelbyggeri AB, Mölnlycke, 1984. Omdanad av Robert Gustavsson Orgelbyggeri AB, Härnösand, 1999. Intonationsarbetet utfört av Mads Kjersgaard, Uppsala.

Continuo-orgeln (norra sidokoret)

Byggd av Sunde Fondell, Ålems orgelverkstad AB, 1996

Klinte-orgeln (Stora kapellet)

Instrumentet har 1870-1977 gjort tjänst i Klinte kyrka, Visby stift, och därefter varit magasinerat intill 1998. Byggt av P.L. Åkerman & Lund, Stockholm, 1870. Restaurerat av Orgelbyggare Tomas Svenske AB, Brunna, 1998.

Cembalo (Invid predikstolen)

Domkyrkans Cembalo är byggd av Mats Arvidsson och har tidigare tillhört den framlidne cembalisten Eva Nordenfeldt.