Bild från Gotlands kyrkvecka 2016 under en paus mellan seminarierna i Församlingshuset
Foto: Mattias Wahlgren

Församlingshus

Församlingens hus - en plats för möten och gemenskap! Huset ligger alldeles intill domkyrkan, på den norra sidan.

I församlingshuset finns utrymme för många att mötas och umgås.
På nedre våningen finns Kafferummet, Mellanrummet och Stora salen. Här träffas bland annat syföreningarna, vi serverar sopplunch varje torsdag och har öppet varje vardagsförmiddag för barn med sina vuxna. 

I Mellanrummet och Stora salen hålls större samlingar, dop- och begravningskaffe, föreläsningar, konfirmanderna samlas här till möten och filmkvällar med mera.

På övervåningen hittar ni församlingens expedition och flera av de anställda har sina kontor här.