Bild från Gotlands kyrkvecka 2016 under en paus mellan seminarierna i Församlingshuset
Foto: Mattias Wahlgren

Församlingshus

Församlingens hus - en plats för möten och gemenskap! Huset ligger alldeles intill domkyrkan, på den norra sidan.

I församlingshuset finns utrymme för många att mötas och umgås.
På nedre våningen finns Kafferummet, Mellanrummet och Stora salen. I Mellanrummet och Stora salen hålls större samlingar, dop- och begravningskaffe, föreläsningar, konfirmanderna samlas här till möten och filmkvällar med mera.

På övervåningen hittar ni församlingens expedition och flera av de anställda har sina kontor här.