Fönster

Domkyrkans originalfönster finns ej bevarade men fönsterprakten är trots detta stor. Vid den senaste renoveringen av katedralen tillverkades nya glasfönster i Stora kapellet. Konstnären heter Pär Andersson.

”Sanningens väktare”

1985
Fönstret är placerat över ambon, från vilken sanningen skall förkunnas.
 
I eken – en symbol för den kristnes styrka och uthållighet – håller dessa väktare – sångfåglarna – till. Konstnären låter dem representeras av koltrasten. Vars sång kan höras kring domkyrkan under sommarkvällarna.

I masverkets mitt ser vi Kristus i en välkänd symbol – rosen. Högst upp i masverket upptäcker vi fem rosor inskrivna i en cirkel – bilden för Kristi fem sår.

Utefter fönstersidorna löper böljande blå, symboler för Livets vatten, Ordet. 

”Vinträdet”

1986
Den vanligaste bilden av ”Livets träd” är vinstocken med oblater och druvor.

Fönstret här illustrerar orden i Joh. 15: ”Jag är det sanna vinträdet, och min Fader är vingårdsmannen”. Bilden av vinträdet och oblaterna – i de gula banden till höger och vänster – ger en vision av den himmelska måltiden men också av nattvardsbordet. 

”Det himmelska Jerusalem”

1987
I Uppenbarelsebokens två sista kapitel läser vi om ”det nya Jerusalems” härlighet. De röda skyarna är morgonrodnaden. Den nya dagen – dagen utan afton – har randats.

När Johannes beskriver det himmelska Jerusalem ser han en stad med tolv portar. Fönstrets stad har hämtat sina drag från Visby. Uppe till vänster tycker vi oss se domkyrkan. Under staden speglar sig Östersjöns vatten.

I masverket avbildas Treenigheten. Solen med sina strålar symboliserar Gud. Sonen ser vi som Lammet med segerfanan. Denna symbol är också Visby stadsvapen. Slutligen symboliserar duvan Anden.

”Apokalypsen”

1989
I Uppenbarelseboken 12 läser vi om kvinnan som var klädd i solen och stod på månen. Hon är med sitt barn en bild av Israels folk
inom vilket Jesus föddes. Vi ser henne uppe till vänster.

Vi läser vidare om en sjuhövdad drake som vill uppsluka barnet. Draken är en bild av Djävulen. Det uppstod en strid mellan Mikael och draken. Mikael syns under kvinnan. I Upp. 13:1 möter vi ännu en sjuhövdad drake. Av texten framgår att det nu handlar om ondskan  här på jorden.

Fönstret domineras av brinnande Babylon. ”Fallet, fallet är det stora Babylon” – ”…och hon skall brännas upp i eld.” Babylon är ett täcknamn för Rom. ”Vad är vår tids Babylon?” De sju basunblåsande änglarna är omnämnda i Upp. 8. Vid deras basunstötar drabbas jorden av svåra hemsökelser. Över det brinnande Babylon pågår striden vid Harmagedon. Det handlar om slutstriden mellan Gud och det onda.
Högst upp skildras den himmelska gudstjänsten kring det triumferande Lammet.

”Örtagårdsmästaren”

1990
Det är den första påskdagsmorgonen. På den bortvältrade stenen står en ängel som förkunnar att Kristus är uppstånden.

Högre upp finner vi Maria från Magdala – synderskan. Hon ser den uppståndne Kristus men tror först att det är Örtagårdsmästaren (Joh. 20:14-16). I igenkännandets ögonblick förvandlas trädgården till paradiset.

Fyra keruber med ”det ljungande svärdets lågor” vaktar paradiset. De återfinns i det originella masverket högre upp (1 Mos. 3:24).

Högst upp i masverket ser vi sol och måne. Solen står för kyrkan, det nya förbundet och månen för Synagogan, det gamla förbundet.