Fadder

Att vara fadder är ett hedersuppdrag som varar hela livet.

Fadderns främsta uppgift är att uppvakta sitt fadderbarn på dopdagen, att komma ihåg barnet i bön och att vara ett andligt stöd för barnet i dess fortsatta liv.
 
Ordet fadder kommer från det latinska "compater" (medfader) och betyder att vara en andlig förälder för barnet. En fadder ska enligt Svenska kyrkans ordning vara döpt. Helst ska man också vara konfirmerad.
 
Som förälder är det skönt att veta att ens barn är buret i någons böner, kärlek och omsorg. En fadder kan också fungera som hjälp och stöd till föräldrarna efter hand som barnet växer upp. En fadder kan hjälpa barnet att förstå vem Gud är och vad dopet betyder.
 
Förr kallades en fadder också för gudfar eller gudmor. Ibland tänker man att det är en skillnad mellan faddrar och gudföräldrar. Då är en fadder jämngammal med dopbarnets föräldrar, medan gudmor eller gudfar vanligtvis är en generation äldre.