Foto: Albin Hillert IKON

Dopsamtal

Före dopet håller prästen ett dopsamtal med föräldrarna, det sker vanligtvis 1-2 veckor före utsatt dopdatum.
 
Under samtalet pratar man om dopets betydelse och hur en dopgudstjänst går till. Tillsammans går man igenom vem som skall läsa text, be bön, tända dopljus, hälla i dopvattnet, och så vidare.
 
Prästen är ansvarig för dopgudstjänstens innehåll men föräldrarna får gärna komma med önskemål. Vid valet av sånger och dikter är det bra om man diskuterar det i samråd så att man tillsammans kan utforma en fin högtid.