Dopgudstjänst
Foto: Visby domkyrkoförsamling

Dop, bröllop, begravning

Viktiga händelser i människors liv som vi synliggör i gudstjänsten.

Livet är föränderligt. Vi föds, vi åldras och vi dör. Däremellan pågår livet med upp- och nedgångar, mellan glädje och sorg. Vi vill med närvaro, öppenhet och hopp finnas här för dig genom livets alla skeden.

Dop, vigsel (även kallat bröllop) och begravning är stora och viktiga händelser i människors liv som vi synliggör i gudstjänsten. Det är högtider som hjälper oss att uttrycka våra känslor av glädje eller sorg.

Bild från drop in-dop 2012

Dop

I dopet förs barnet in i livets stora sammanhang, i gudsgemenskapen.

Närbild på bröllopspar som håller handen

Vigsel

Kärleken har en central roll i kristen tro. Gud beskrivs som kosmisk kärlek. Jesus förkroppsligar samma kärlek och visar den i både ord och handling. Utan kärlek inget liv.