Dop i krissituation

Dop i krissituation, ibland även kallat ”nöddop”, förrättas när ett litet barn är så sjukt eller svagt att man inte hinner vänta tills en präst kommer.

I en sådan situation får var och en som själv är döpt utföra dopet. Det som behövs för att det ska vara ett kristet dop är rent vatten och orden ”Jag döper dig i Faderns och Sonens och den helige Andes namn” samtidigt som man tar minst tre droppar vatten tre gånger över barnets huvud. Tre som symbol för treenigheten: Fadern, Sonen och den helige Ande.

Lämpliga böner är Herrens bön (Fader vår eller Vår fader) och Välsignelsen. En utförligare ordning som man kan använda när det inte riktigt är lika bråttom finns beskriven i Psalmboken. Dopet anmälas sedan till Församlingsexpeditionen i hemförsamlingen.