Foto: Magnus Aronson/IKON

Coronaviruset: Så finns kyrkan för dig

Här kan du läsa om Svenska kyrkans insatser i Visby, bl.a. vad vi gör för sjukhuspersonal och patienter vid Visby lasarett, för äldre och isolerade och hur kyrkan kan hjälpa dig som känner oro, är ledsen eller ensam.

Uppdaterad 2020-11-12

Vi ställer om - inte in! Vi följer givetvis de riktlinjer och rekommendationer som Folkhälsomyndigheten och smittskyddsläkaren på ön gett. Vi vill finnas till för alla, för dig som är äldre och isolerad, för dig som känner oro, är rädd eller upplever ensamhet. I takt med myndigheters rekommendationer och samhällets behov ändras även vårt arbete, så återkom gärna till denna sida för att se vad som gäller just nu:

Vi håller kontakten…

Våra präster och diakoner ringer eller skriver brev till äldre och andra i riskgrupper som inte kan ta sig till kyrkan just nu. Vi försöker hitta nya sätt att möta behoven och vara kyrka.

VI FINNS FÖR DIG SOM KÄNNER ORO, ÄR RÄDD ELLER ENSAM

Våra präster och diakoner erbjuder samtalsstöd och finns där för den som behöver prata. Ring Visby domkyrkoförsamlings expedition, telefon 0498-20 68 00, och bli kopplad till rätt samtalsperson. På kvällar och nätter finns jourhavande präst. Du når jourhavande präst på larmnummer 112. Du kan också chatta med en präst via Svenska kyrkans hemsida.

VI STÖTTAR VÅRDPERSONAL, SJUKA OCH ANHÖRIGA PÅ VISBY LASARETT

Svenska kyrkan och Sjukhuskyrkan finns som stöd för patienter, anhöriga och medarbetare på lasarettet.

VI SAMARBETAR FÖR GOTLÄNNINGARNA 

Visby domkyrkoförsamling gör tillsammans med andra organsiationer på Gotland allt vi kan för att hjälpa och stödja. Det kan exempelvis vara att hjälpa till med matinköp och upphämtning av mediciner. Detta är ett sätt för Gotland att säkerställa att alla nås av erbjudande om hjälp. Den som behöver hjälp ska kontakta Röda Korset på Gotlands särskilda nummer 070-610 59 16 (vardagar 10-14).