Meny

12 steg till inre hälsa

Samtalsgrupp utifrån boken Livsstegen av Olle och Fontini Carlsson.

Samtalsgrupp om maktlöshet, tillit, medkänsla och nio andra ledord utifrån boken Livsstegen av Olle och Fontini Carlsson.

Varannan onsdag med start den 25 mars. Vi börjar med Aftonmässan i domkyrkan som börjar kl 18. Efteråt ses vi i församlingshuset där vi tar en fika och följer konceptet som finns i boken.

Ledare, anmälan och kontaktperson: Eva-Mari Karlsson Kempi, 0498-20 68 15