Utflykt Sommarträffpunkten

Alla barn i olika åldrar är välkommen med förälder eller någon annan vuxen. Sista anmälningsdag 23/6!

Den 28/6 åker vi i gemensam trupp med tåg till Tivoliparken i Kristianstad.

Vi står för tågbiljett och glass. Medtag egen fika.

Vi träffas på stationen i Vinslöv kl. 13.25.

Anmälan senast 23/6 till jeanette.johansson3@svenskakyrkan.se