Torsdags-tjejkören

årskurs 1-3

Kören med BARA TJEJER i årskurs 1 - 3
träffas på torsdagarna kl 14.30 - 16.00