Fredags-tjejkören

från årskurs fyra och uppåt

Kören med BARA TJEJER från 10 år och uppåt träffas på fredagarna
kl 15.00 - 16.30.