Reträtt på Killans bönegård

Vinslövs församling är med och arrangerar helgreträtter på Killans bönegård

Följ mig bort till en öde trakt, så att vi får vara ensamma och ni kan vila er lite.

Markusevangeliet 6:31

Att regelbundet dra sig tillbaka från vardagen med allt vad den innebär har djupa rötter i Kyrkans historia. Jesus själv gjorde så, gick upp på ett berg eller ut i öknen för att vara ensam med Gud. I bibelordet ovan bjuder Jesus in sina lärjungar att göra som han, att för några dagar lämna allt de hade för händerna och följa med honom till en öde trakt. Idag kallar vi sådana dagar för reträtt eller retreat. Vi söker stillheten och tystnaden för att bättre kunna lyssna in oss själva och lyssna in Gud.

Anmälan på killan@telia.com 
Läs mer på www.killan.nu

6 – 8 oktober

Ankomst på fredagen från kl. 16.00 
Reträtten inleds med Vesper kl. 17.30 och avslutas på söndagen ca kl. 11.00
Plats: Killans bönegård, Kyrkvägen 12, Östra Vemmerlöv
Kaplan: May Heldal
Kostnad 1900 kronor

10 – 12 november

Ankomst på fredagen från kl. 16.00 
Reträtten inleds med Vesper kl. 17.30 och avslutas på söndagen ca kl. 11.00
Plats: Killans bönegård, Kyrkvägen 12, Östra Vemmerlöv
Kaplan: Ida Wäreborn
Kostnad 1900 kronor