Begravningsplats med en rad av gravstenar som alla har färgsprakande blommor. Solen skiner.
Foto: Shutterstock

Leva vidare...

Att drabbas av sorg och plötsligt ställas ensam kan vara en svår upplevelse. Därför vill vi ge dig möjlighet att delta i en samtalsgrupp.

Många känner att det mitt i sorgen kan kännas fint att få dela tankar och känslor med andra i samma situation. Samtalsgruppen Leva vidare följer en modell med olika teman för varje tillfälle. 

Samtalsledare är Ida Wäreborn, präst och Agneta Almqvist, diakoniassistent.

Träffarna är på onsdagar kl. 14.00 - 15.30 i Sörby kyrkhus, det lilla röda huset invid Sörby kyrka.

Träffarna är på följande datum:

13 september
27 september
11 oktober
25 oktober
8 november

Önskar du delta anmäler du sitt intresse till pastorsexpeditionen
tel. 044-85850, epost vinslovs.forsamling@svenskakyrkan.se 

Varmt välkommen!