Ledarutbildning för ung ledare

Vill du var ledare för de nya konfirmanderna? Eller vill du lära dig mer om vad en ledare gör i kyrkan?

Detta kan man göra som ledare:

·        Man håller i lekar
·        Man fixar fika
·        Man är en förebild
·        Man håller i andakt

Men i vårt gäng finns de en plats för dig att växa som ledare oavsett vad du kan eller vill göra.   

Vi Vinslövs församling erbjuder en ledarutbildning tillsammans med Kristianstads församling. Under hösten 2023 och våren 2024 kommer vi träffas för att samtala om tro, teologi, pedagogiska övningar, gruppdynamik, andaktsmetodik, lekmetodik och den egna ledarrollen mm. 

Kom på en information träff den 7 september kl. 17.30 i Kyrkstugan på Bygatan 9 i Vinslöv. 

Anmälan senast den 6 september genom att mejla till christina.paulsson@svenskakyrkan.se
eller sms till tel. 070-8658863