Helgmålsbön

Tre lördagskvällar med bön och musik inför söndagen

I sommar återinför vi helgsmålsbönerna i församlingens kyrkor på försök.

Tanken är bland annat att vi ska använda kyrkorna i Gumlösa, Sörby och Nävlinge lite mer och på samma gång kanske öka intresset för gudstjänsterna söndagen som följer.

Det blir en kort andakt med textläsning och bön och med lite extra musik som inramning.
I ett första skede, under sommaren, blir det en helgsmålsbön
per månad. Alltid kl 18.00.

Lördagen den 3 juni kl. 18.00 i Gumlösa kyrka

Orgelmusik av Lars Hedström

Lördagen den 5 augusti kl. 18.00 i Sörby kyrka

Fiolmusik av familjen Isaksson

Lördagen den 26 augusti kl. 18.00 i Nävlinge kyrka

Pär-Ola och Johan Bendahl sjunger