Familjegudstjänst 8/10

Tacksägelsedagen

Bibeltexterna handlar om tacksamhet och sång över livet och det Gud ger.

Medverkar gör barnen och ungdomarna från församlingens verksamheter samt ledarna från dessa. Vi kommer att ha smyckat kyrkan med sådant som vi är tacksamma över.

Välkommen till en gudstjänst där barnen och ungdomarna är i fokus.